Zakład produkcji alkoholu etylowego i bioetanolu sprzężony z biogazownią rolniczą w Żabicach k. Polkowic

Budowa gorzelni rolniczej i biogazowni rozpoczęła się w 2015 roku. Zamontowano urządzenia do doprowadzania i przygotowywania surowca, propagacji i fermentacji, destylacji, magazynowania produktów i zagospodarowania odpadów. Zaprojektowano i wykonano konstrukcję do przyjmowania surowców skrobiowych, mycia i mielenia. Dostarczono urządzenia pomocnicze, takie jak; pompy 100HSP, zbiorniki kolektorowe, wymienniki ciepła WWZ, zamontowano mieszadła pionowe MMS i poziome MWS w zbiornikach. Do urządzeń doprowadzono rurociągi i zainstalowano czujniki oraz mierniki). Równolegle z realizowaniem budowy gorzelni prowadzono prace wykonawcze na terenie biogazowni, która została sprzężona z gorzelnią. Głównymi obiektami biogazowni są dwa fermentatory radialne wyposażone w mieszadła poziome MWS ujednolicające skład mieszaniny oraz rurociągi technologiczne przeznaczone do wprowadzania surowca i odprowadzania biogazu do skrubera.
Budowa biogazowni w Kutnie rozpoczęła się na początku 2015 roku. Instalacja jest złożona z czterech fermentatorów wraz z urządzeniami pomocniczymi, takimi jak skruber, kolektory... Obiekt jest jest połączony z linią produkcji granulatu biomasy.
Projekt budowy gorzelni rolniczej w Dąbrowicy został wykonany w 2014 roku. Realizację obejmowało wyprodukowanie kolumn i aparatów ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do przeprowadzania destylacji. Wykonaliśmy również montaż na konstrukcji i podłączenie urządzeń do linii technologicznej rurociągami wraz z automatyką.
Na przełomie 2011 i 2012 roku zainstalowaliśmy kompletną linię produkcyjną gorzelni w Mełnie w technologi odzysku ciepła. Zakres naszych prac obejmował; projekt, wykonanie i montaż całej instalacji rurociągu, budowę działu zaopatrzenia sekcji fermentacyjno- zacierowej i zaopatrzenie jej w pompy.
Na przełomie 2010 i 2011 r wykonaliśmy kompletną linię destylacji o zdolności produkcyjnej 1200 l etanolu o mocy 96 % na godzinę w firmie Inter Yeast w Krośniewicach.
W 2008 r wykonaliśmy dla firmy BGW dział fermentacji gorzelni Rąbczyn składający się z 5 sztuk zbiorników fermentacyjnych o pojemności 300m? każdy. Wraz z nimi dostarczyliśmy komplet pomp cyrkulacyjnych naszej produkcji (typ PS 200), oraz pomp śrubowych 100HSP do innych działów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.